اتحادیه نان کشور;نان صنعتی;نان کشور;نان;نان صنعتی ایران:محسن لزومیان:ایران نان:صنعت نان
html5 templates
Mobirise

اهداف اتحادیه سراسری تولید کنندگان و صادر کنندگان نان ایران

1. تلاش برای ساماندهی تولید و صادرات نان و بهبود کیفیت خدمات دهی اعضاء
2. بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضاء قیمت، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به به اعضا با بهره گیری از آخرین رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی
3. مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با تولید و صادرات نان در جهت حفظ منافع مالی و اعضا با هماهنگی اتاق ایران
4. ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضا
5. ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف اتحادیه، فعالیت های تولیدی و صادراتی اعضا و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشوئورهای تخصصی
6. فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در اتحادیه
7. اعتبار اعتبار و حیثیت اعضای اتحادیه از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو
8. انجام هرگونه فعالیت های علمی، تحقیقاتی در داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف اتحادیه
9. تلاش برای توسعه تولید و صادرات کالاها و یا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه
10. کمک به تحقق هدفهای ممی و کیفی تعیین شده برای تولید و صادرات نان
11. حمایت از منافع مشترک اعضا
12. ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضا
13. تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه صدور نان را فراهم می کند
14. جلوگیری از انجام رقابت های نا سالم اعضا در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران
15. تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی و ایجاد فرصت های مناسب برای کلیه اعضا جهت ورود به این بازارها
16. مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز تولید و صادرات نان و کنترل آن از طریق تاسیس شرکت های بازرسی
17. کوشش در جهت رفع اختلافات فی ما بین اعضا و عند اللزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران
18. معرفی اعضا به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاه از خدمات و تسهیلات مورد نیاز
19. اجرای آن دسته از وظایف اجرایی مرتبط با تولید و صادرات وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی که به اتححادیه تفویض می شود
20. تهیه گزارشات هر 6 ماه یک بار از عملکرد اتحادیه و ارزیابی آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرایی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایران
21. ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات تولید و صادرات نان به نهادها و سازمان ها و وزارتخانه های زیربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادت ایران جهت اطلاع
22. برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی، صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضا و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت اتحادیه
23. برگزاری و یا حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با وظایف اتحادیه
24. کوشش برای جذب سرمایه، فن آوری، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقای زمینه های موضوع فعالیت اتحادیه
25. الزام اعضا به اجرای صحیح مقررات تجاری کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط اتحادیه و همکاری مستمر با کمیته انضباطی اتاق ایران

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به اتحادیه سراسری تولید کنندگان و صادر کنندگان نان ایران می باشد
© Copyright - Iranian Bread Producer & Exporter Federation. All Rights Reserved.
Designed by : webpardazan.ir