تعرفه تبلیغات در سایت رسمی اتحادیه سراسری تولید کنندگاه و صادر کنندگان نان ایران

صفحه اصلی یکی از مهمترین صفحات سایت است و اکثر کاربران ابتدا این صفحه را مشاهده می نمایند. از آنجایی که تعداد بازدیدکنندگان این صفحه نسبت به دیگر بخشهای سایت بیشتر است در نتیجه تبلیغات تاثیر گذارتر خواهد بود.

اعضای ممتاز و برتر وب سایت اتحادیه می توانند در صورت خالی مکان های تبلیغاتی، نسبت به سفارش آن اقدام نمایند. در صفحه اصلی سایت دو مدل تبلیغات قرار داده شده است که جزئیات آن در ذیل ارائه شده است.
 

برای شرکت هایی که عضو اتحادیه نمی باشند ، به تمامی موارد زیر مبلغ 1/000/000 ریال افزوده می شود.

تبلیغات بنری صفحه اصلی در سایت تجانت